سه‌شنبه, 3 مرداد 1396

مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه 
واگذاري حجمي خدمات شهري سال 1396
کد خبر : ۲۰۰۰  |  تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8