آگهي فراخوان مشاركت و سرمايه گذاري در احداث كارخانه توليد شن و ماسه