هفته پدافند غيرعامل گرامي باد

 

روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري قطور