هفته نيروي انتظامي با شعار «پليس هوشمند، امنيت پايدار» گرامي باد

 

روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري قطور