هفته بسيج دانش آموزي و روز نوجوان گرامي باد.

روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري قطور