هفته پدافند غير عامل گرامي باد.

روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري قطور