برگزاري مراسم معارفه شهردار جديد شهر قطور جناب آقاي مهندس صياد دلائي ميلان و تكريم شهردار قبلي شهر قطور جناب آقاي مهندس داريوش احمدي

روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري قطور